รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

Untitled Document

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10048) in M:\AppServ\www\2555\connect.php on line 8
ติดต่อกับฐานข้อมูล Mysql ไม่ได้