ข้อตกลงในการย้ายคาบสอบ

1. นิสิตจะต้องขอย้ายคาบสอบอย่างช้าก่อนวันสอบ 1 วัน

2. ให้นิสิตตรวจสอบเวลาสอบใหม่และให้ยึดเวลาสอบใหม่ที่ประกาศในเว็บไซต์นี้เท่านั้น คลิก ==> www.genedu.msu.ac.th/etesting/

3. หากตรวจสอบแล้วยังไม่มีการย้ายภายใน 2 ชม. หลังจากกรอกข้อมูลให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน! ที่ห้อง RN-103 (พี่นุช) หรือ facebook: https://www.facebook.com/suleepornn.uhwha

กรอกรหัสนิสิต :
**กรอกให้ถูกไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถย้ายให้ได้
ชื่อ-สกุล:
E-Mail:
รายวิชาที่ขอย้าย(E-Testing):

กรุณาเลือกวิชาให้ตรงไม่งั้นจะย้ายไม่ได้ค่ะ

เนื่องจากชนกับรายวิชา:

**ให้ระบุ รหัสวิชา วัน เวลาสอบ ของรายวิชาที่ชนกับรายวิชาที่นิสิตสอบ E-Testing เช่น "ชนกับวิชา 0023002 สอบวันที่ 20 เมษายน 56 เวลา 10.30-12.30 น."
ช่วงเวลาใหม่ที่ต้องการสอบ:

**ให้ระบุช่วงเวลาที่นิสิตว่างในวันนั้นๆ โดยระบุทุกช่วงเวลาที่ไม่มีสอบในวันดังกล่าว เช่น "วันที่ 20 เมษายน 56 ว่าง 08.00-10.00 น. และ 13.00-18.00 น."