"ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"       
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768
และ Internet Explorer V.7 ขึ้นไป
แนะนำเว็บไซต์ / Webmaster :: สุลีพร อยู่หว้า Tel.2057
"กดถูกใจ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักศึกษาทั่วไป (รายวิชาศึกษาทั่วไป/กิจกรรมต่างๆ)"

genedu.msu.ac.th