ยินดีต้อนรับสู่งานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานและห้องเรียนรวม

ข้อมูลการแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 ลำดับที่   ชื่อผู้แจ้ง   ห้อง   สถานะ 
1 หทัย ไชยงาม RN1-509 รอดำเนินการ
2 สมชาย แก้ววังชัย SC2-102 ดำเนินการแล้ว
3 suleeporn ge รอดำเนินการ
4 นัฐ ge ดำเนินการแล้ว
5 อ.ปิยนุช คะเณมา ge รอดำเนินการ
6 ewe ge ดำเนินการแล้ว
7 Bradley RN1-510 รอดำเนินการ