ข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม


 
ชื่อ- สกุล :
นายธีระวัฒน์ เวียงอินทร์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
งานซ่อมบำรุง
ความรับผิดชอบอื่นๆ :
-
อีเมล์ :
-
เบอร์โทร :
เบอร์ภายใน -
การศึกษา :
ความสนใจพิเศษ :
-
 
การศึกษาดูงาน :
 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ :
 
ประสบการณ์ทำงาน :
 
การเข้าร่วมอบรม :
 
Profile :
-