ข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม


 
ชื่อ- สกุล :
นายมนตรี สุทธิสม
ตำแหน่ง :
ช่างเทคนิค
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ดูแลห้องเรียนรวม P-200 / Ph-410,B200
ความรับผิดชอบอื่นๆ :
อีเมล์ :
pan_msu@hotmail.com
เบอร์โทร :
เบอร์ภายใน 3748
การศึกษา :
ความสนใจพิเศษ :
 
การศึกษาดูงาน :
 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ :
 
ประสบการณ์ทำงาน :
 
การเข้าร่วมอบรม :
 
Profile :