ข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม


 
ชื่อ- สกุล :
นายสำเร็จ ภูแข่งหมอก
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
รถกะบะ
ความรับผิดชอบอื่นๆ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
เบอร์ภายใน 
การศึกษา :
ความสนใจพิเศษ :
 
การศึกษาดูงาน :
 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ :
 
ประสบการณ์ทำงาน :
 
การเข้าร่วมอบรม :
 
Profile :