ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ มมส รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2559

รายงานตัวชี้วัดที่ 1.3.1 รอบ 12 เดือน(download ไฟล์ word ที่นี่)

ชื่อตัวชี้วัด เอกสารอ้างอิง
1.3.1 ข้อ 1 เอกสารอ้างอิง 1.3.1_1-1
เอกสารอ้างอิง 1.3.1_1-2
1.3.1 ข้อ 2 เอกสารอ้างอิง 1.3.1_2-1
เอกสารอ้างอิง 1.3.1_2-2
เอกสารอ้างอิง 1.3.1_2-3
1.3.1 ข้อ 3 เอกสารอ้างอิง 1.3.1_3-1
เอกสารอ้างอิง 1.3.1_3-2
1.3.1 ข้อ 4 เอกสารอ้างอิง 1.3.1_4-1
1.3.1 ข้อ 5 เอกสารอ้างอิง 1.3.1_5-1
1.3.1 ข้อ 6 เอกสารอ้างอิง 1.3.1_6-1
เอกสารอ้างอิง 1.3.1_6-2
เอกสารอ้างอิง 1.3.1_6-3
เอกสารอ้างอิง 1.3.1_6-4
เอกสารอ้างอิง 1.3.1_6-5
เอกสารอ้างอิง 1.3.1_6-6