กลับหน้ากระทู้
ถามโดย
ปางทิพย์ ไพรนารี
เนื่องจากในวันที่ 6 ตุลาคม 2556 หนูได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมในโครงการ ผู้หญิงสวยด้วยความคิด ซึ่งพึ่งจะประกาศผลวันนี้ และทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิจะออกหนังสือราชการให้คะ แต่หนูติดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ หนูเลยอยากทราบว่าต้องทำยังไงคะ และในหนังสือราชการต้องเรียนใครคะDate : 2013-10-01 14:10:22
ตอบโดย
ทำเรื่องขอสอบย้อนหลังโดยแนบหนังสือราชการนั้นมาด้วยค่ะDate : 2013-10-21 12:10:20
Go Up