กลับหน้ากระทู้
ถามโดย
ทศพร ภูมิมา
ผมรหัส 53 วิชา 0024003  Science and Technology for Life-Quality Development กับ 0026002  Personality Development ผมเรียนมาแล้ว เพื่อที่จะเทียบ 
วิทยาศาสตร์ กับ สหศาสตร์ ต้องไปติดต่อเทียบเอง หรือว่าระบบจะจัดการอัตโนมัตคับ รบกวนด้วยครับDate : 2013-10-21 16:10:46
ตอบโดย
นางสาวปานิสสา ตรวจสูงเนิน
งานหลักสูตร
- 0024003 Science and Technology for Life-Quality Development สามารถเทียบเคียงเป็นวิชา 0002011 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ถ้าไม่ติด F เมื่อตรวจสอบจบจะดำเนินการให้อัตโนมัติ ถ้าติด F ต้องทำเรื่องเรียนซ้ำ/เรียนแทน - 0026002 Personality Development สามารถเทียบเคียงเป็นวิชา 0014004 สุขภาพจิตแลพการพัมนาบุคลิกภาพ กลุ่มวิทยาสาตร์สุขภาพเท่านั้น ไม่ใช่กลุ่มสหศาสตร์ ถ้าขาดกลุ่มสหศาสตร์ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 0024005 1 วิชา หรืิอ 0026046-0026050 ใช้ 2 วิชาค่ะDate : 2014-01-30 11:01:18
Go Up