กลับหน้ากระทู้
ถามโดย
นิสิตธรรมดา
จากการที่เคยจองห้องเรียนรวมมารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่อนุมัติช้ามากกกก!!! ทำให้นิสิตเองไม่รู้เลยว่าจะได้ห้องหรือไม่ได้ห้อง เสียเวลากับการที่จะต้องหาสถานที่ใหม่ ฝากท่านด้วยนะครับที่ประกาศว่ารอการอนุมัติ 2 ชม.หลังจากจอง รอมา 5 ชั่วโมงก็ยังรอผลการอนุมัติ โทรไปก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อนุมัติไม่อนุมัติก็รีบๆตอบนะครับ เสียเวลาจริงๆ!!!Date : 2013-11-05 17:11:44
ตอบโดย
เรียนผู้ใช้บริการห้องเรียนรวม (นอกตารางเรียน) เนื่องจากการขอใช้ห้องเรียนรวม ถ้าเกิดมีการจองช่วง 08.00 - 16.30 น. เจ้าหน้าที่จะอนุมัติ ภายใน 2 ชั่วโมง หากจองนอกช่วงเวลานั้นตั้งแต่ 16.30 - 07.00 น. ของวันใหม่ เจ้าหน้าที่จะอนุมัติในวันทำการถัดไป จึงขอประชาสัมพันธ์มายังนิสิตผู้ใช้ห้องเรียนรวม ถ้าหากยังไม่อนุมัติภายใน 2 ชั่วโมง สามารถโทรเข้ามาประสานงานได้ที่สายตรงห้องเรียนรวม 0828467988 กฤษฎา ศักดิ์คำดวง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศDate : 2013-11-06 08:11:05
Go Up