กลับหน้ากระทู้
ถามโดย
นิสิต
เทอมนี้ขาดเรียน 8 ครั้งแล้วค่ะ มีสิทธิ์จะได้เกรดอื่นมั้ยคะ  นอกจาก F
รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะDate : 2013-12-10 16:12:32
ตอบโดย
นางสุลีพร อยู่หว้า
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้ตรวจสอบกับประมวลรายวิชาที่อาจารย์แจกให้ค่ะ หรือไปดาวน์โหลดได้ที่ http://www.genedu.msu.ac.th/course/Date : 2014-02-03 08:02:08
Go Up