กลับหน้ากระทู้
ถามโดย
1นิติศาสตร์
ถ้าถอนวิชาเอกแล้วติด w จำเป็นไหมครับว่าเทอมหน้าเราต้องลงเรียนกับอาจารย์คนเดิม ลงกับอาจารย์คนใหม่ได้หรือเปล่า ????Date : 2013-12-16 02:12:05
ตอบโดย
นางสุลีพร อยู่หว้า
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
การเก็บหน่วยกิตให้ครบนั้นเก็บตามรายวิชาค่ะ ไมไ่ด้เก็บตามอาจารย์ผู้สอน ฉะนั้นนิสิตลงวิชานั้นกับใครก็ได้ค่ะDate : 2014-02-03 08:02:00
Go Up