กลับหน้ากระทู้
ถามโดย
อรรถพร สิงห์ธนะ
คือผมดูตารางสอบผิดเวลาคือจริงๆมันสอบเวลา 10.00 น. แต่ผมเข้าใจว่าสอบ 13.00 น. เลยไปสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ (0021004)ไม่ทัน ต้องไปติดต่อขอสอบย้อนหลังที่ไหนครับ Date : 2014-01-12 21:01:02
ตอบโดย
นางสุลีพร อยู่หว้า
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ถือว่าขาดสอบค่ะDate : 2014-02-03 08:02:00
Go Up