กลับหน้ากระทู้
ถามโดย
นิสิต ปี 1
ถ้าถอน w วิชา เอก จะมีผลในอนาคต เช่นการสมัครงาน หรือเปล่าค้ะDate : 2014-01-28 16:01:45
ตอบโดย
นางสุลีพร อยู่หว้า
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ไม่มีค่ะ หากมีคำถามก็ให้นิสิตชี้แจงว่าเพราะเหตุจึงถอนDate : 2014-02-03 08:02:57
Go Up