กลับหน้ากระทู้
ถามโดย
นิสิต มมส
การงดเรียนทุกรายวิชาควรทำอย่างไรได้บ่างครับ (รายวิชาเอก) Date : 2014-01-31 02:01:51
ตอบโดย
นางสุลีพร อยู่หว้า
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ยื่นคำร้องที่กองทะเบียนค่ะDate : 2014-02-03 08:02:15
Go Up