กลับหน้ากระทู้
ถามโดย
นิสิต
สวัสดีค่ะ อยากขอคำแนะนำเรื่องการนัดส่งงาน วิชา ภาษาไทยกับสุนทรียภาพ sec.5 ของ ผศ.ดร.ชูศักดิ์  ศุกรนันทน์ ต่ะ  คือว่าในวันที่ 24 ที่ผ่านมาท่านงดการเรียนการสอนและประกาศว่าให้นำแบบฝึกหัดไปส่งในกล่องหน้าห้อง โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการส่ง  วันนั้นนิสิตกลับบ้านจึงกลับ ม. ในวันจันทร์ที่ 27 ปรากฎว่าที่หน้าห้องไม่มีกล่องของ sec.5  มีแต่ sec. อื่นที่ท่านสอน จึงคิดว่าไว้รอถามในชั้นเรียน แต่พอวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านไม่เข้าสอนโดยไม่มีการบอกล่วงหน้า  จะไม่รู้ว่าจะเอาแบบฝึกหัดไปส่งที่ไหน  ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ว่าควรทำอย่างไร ตอนนี้กังวลมาก  ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะDate : 2014-02-01 13:02:05
ตอบโดย
นางสุลีพร อยู่หว้า
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
หากกังวลให้นิสิตไปพบอาจารย์ที่ห้องพักนะคะ ที่ตึกคณะมนุษย์ฯDate : 2014-02-03 08:02:24
Go Up