กลับหน้ากระทู้
ถามโดย
นิสิต
กดเพิ่มวิชาถอนแล้ว กดยืนยันแล้วขึ้นว่า      ให้เลือกทำรายการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่นเพิ่มรายวิชาอย่างเดียว หรือ ลดรายวิชาอย่างเดียวDate : 2014-02-03 18:02:53
ตอบโดย
นางสุลีพร อยู่หว้า
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ใช่ค่ะ ต้องเลือกทำรายการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามระบบแจ้งค่ะDate : 2014-02-27 14:02:49
Go Up