กลับหน้ากระทู้
ถามโดย
aum
คืออยากทราบค่ะว่า ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนที่อยู่ในการส่งเกรดเรามาให้ที่บ้านอ่ะค่ะ ต้องเปลี่ยนที่ไหนคะDate : 2014-02-22 21:02:47
ตอบโดย
นางสุลีพร อยู่หว้า
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ติดต่อกองทะเบียนขอแก้ไขระเบียนประวัตินะคะDate : 2014-02-27 14:02:58
Go Up