กลับหน้ากระทู้
ถามโดย
ปี1
ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์แต่ยังติดการลาพักการเรียน อยู่สามารถลงทะเบียนได้เลยไหมคะแล้วจะทำเรื่องตอนไหนให้ไม่เป็นลาพักการเรียนคะ Date : 2014-02-26 20:02:25
ตอบโดย
นางสุลีพร อยู่หว้า
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ลาพักการเรียนจะทำเป็นรายเทอมค่ะDate : 2014-02-27 14:02:29
Go Up