เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

      ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบประเมินตนเองออนไลน์
เว็บไซต์สำนักศึกษาทั่วไป
      
ยอดการเข้าใช้งาน
9363 ครั้ง
ระบบบริหารงานออนไลน์ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                 

            การใช้งานระบบ

  • Login ก่อนเข้าใช้ด้วย username และ password ของตนเอง
  • ระบบใช้สำหรับตรวจสอบข้อความ ข่าว ประกาศ สำหรับบุคลากรในหน่วยงานเท่านั้น
  • ระบบใช้สำหรับการแก้ไขข้อมูลบุคลากรด้วยตนเอง
  • ข้อมูลข่าวสารที่ทำการส่งในระบบจะถูกบันทึกไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ